Previous Next

Doorstroomhuis

Jun 30, 2015
|
Posted by: sp4y
|
Category: General

Stichting Probs4You is op zoek naar woonruimte voor jongeren tussen de 17 en de 24 jaar die onder begeleiding, zelfstandig gaan wonen. Deze woonruimte zou bijvoorbeeld een oud schoolgebouw kunnen zijn of een kantoorpand welke tot huisvesting omgebouwd zou kunnen worden. Maar ook oudere voorziening woningen of antikraak is welkom. Wij willen de jongeren vanuit deze huisvesting verder begeleiden naar hun zelfredzaamheid of met andere woorden, participeren in deze samenleving.

Heeft u een idee? Bent u vastgoedmakelaar? Neem dan contact met ons op:
administratie@probs4you.nl of bel 06 - 14 26 16 93

 

Voor een groot aantal jongeren in Rotterdam, is het niet mogelijk om in bepaalde delen van Rotterdam huisvesting te krijgen. De al om streden “Rotterdamwet” ofte wel het wetsvoorstel “Maatregelen grootstedelijke problematiek” leidt tot directe en indirecte discriminatie op grond van ras. Een belangrijk onderdeel van de wet is het weigeren van laagopgeleiden en mensen met een uitkering in stadsdelen die met maatschappelijke problemen te maken hebben. Het is een verschuiving van het probleem wat niet leidt tot aanpak. Jongeren met een DUO –inkomen vormen, mits zij voldoen aan de overige eisen, geen probleem.


Stichting Probs4You is op zoek naar woonruimte voor jongeren tussen de 17 en de 24 jaar die onder begeleiding, zelfstandig gaan wonen. Deze woonruimte zou bv een oud schoolgebouw kunnen zijn of een kantoorpand welke tot huisvesting omgebouwd zou kunnen worden. Maar ook oudere voorziening woningen of antikraak is welkom. Wij willen de jongeren vanuit deze huisvesting verder begeleiden naar hun zelfredzaamheid of met andere woorden, participeren in deze samenleving.

Heeft u een idee? Bent u vastgoedmakelaar? Neem dan contact met ons op: administratie@probs4you.nl of bel 06 - 14 26 16 93

 

To Top of the page