Probs4You voor jou

Stichting Probs4You is opgericht om hulp te bieden aan jongeren met problemen tussen de 17 en 27 jaar in de regio Rotterdam Rijnmond e.o. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan problemen op het gebied van:

Schulden
Opleiding en studie
Loverboys
Gezinssituatie
Dit kunnen ook vragen zijn over psychische problemen.

Meestal staan dit soort problemen niet op zichzelf, maar hangen ze met elkaar samen. Doordat de problemen met elkaar verbonden zijn is het voor jongeren die met deze problemen te maken hebben en een oplossing willen zoeken  vaak lastig om erachter te komen waar ze moeten beginnen. Probs4You helpt daarbij! Samen met de jongere gaan we in een intensief traject aan de slag om de problemen stuk voor stuk op een gestructureerde wijze op te lossen. 
Ben jij iemand met een of meerdere van deze problemen?
 
De gespecialiseerde hulpverleners van Probs4You werken samen met jongeren (maatjes). Samen kijken wij wat nodig is om jou te ondersteunen. De hulpverlener en jij maken dan samen een plan met de doelen die je wil bereiken. Wil je meer weten, kom dan langs op dinsdag, woensdag of donderdag. Er is altijd wel iemand waar je je vragen aan kan stellen. Je kan ook kijken op onze website of app naar 06 - 14 26 16 93.  E-mail: stichting@probs4you.nl 

 

Volg ons of Facebook en Twitter.

 

Stichting Probs4You is op zoek naar jongeren die zich willen inzetten voor andere jongeren.

 Hierbij kun je denken aan wat belangrijk is voor jongeren in de huidige maatschappij en waar zou Probs4You hen daarin kunnen ondersteunen. De stichting is van mening dat jongeren elkaar kunnen helpen door niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden maar door "ervaringsdeskundige" in te zetten om huidige problemen en andere zaken op te pakken.

 Waar loop je als jongeren tegen aan? Dit kunnen onderwerpen zijn die we als stichting  kenbaar kunnen maken aan de gemeente. Zaken als bijvoorbeeld de zorgverzekering. Stichting Probs4You is van mening dat dit systeem van zorgtoeslag niet meer van deze tijd is en dat de basispremie tot het bedrag van zorgtoeslag direct ingediend kan worden bij de zorgverzekeraar.
Huisvesting, scholing maar ook jonge tienermoeders, opvang en schuldhulpverlening kunnen zaken zijn die we op de kaart kunnen zetten.
 
Heb je interesse, wil je meedenken? neem dan contact met ons op!

Munchhausen bijeenkomst over jongeren en schulden

Op deze bijeenkomst mochten naast de overige sprekers, ook twee jongeren namens Probs4You spreken namelijk Rowan Pack en Jermaine Hughes. 

Rowan Pack, “van zuid’’. Zij is stagiaire bij Probs4You. Zij is ook een “maatje”  Zij zelf is ervaringsdeskundige op het gebied van schulden en sch