Reden voor dit initiatief

Als kind wordt je met alle goed bedoelingen verteld wat je wel en niet moet doen. Kinderen worden uiteindelijk echter vanzelf groot en vanaf het moment dat ze zeventien jaar oud zijn wordt er geleidelijk aan een begin gemaakt om de verantwoording steeds meer bij de jongeren zelf neer te leggen. Wanneer je achttien bent, word je geacht volwassen te zijn. Vanaf dit moment draait het om begrippen als zelfregie, zelfredzaamheid, participeren en presteren.

Tijdens de overgang van kind naar adolescentie en volwassenheid hebben de initiatiefnemers van Probs4You vele jongeren zien struikelen. De verwachtingen met betrekking tot de zelfredzaamheid van deze jongeren worden vaak overschat waarbij de verwachting veelal te hoog gegrepen blijken te zijn. Kwetsbare jongeren dreigen gemakkelijk uit beeld te raken van de hulpverlening. Dit kan resulteren in het vermijden van hun problematiek, bijvoorbeeld op het gebied van schulden. Dan bestaat het gevaar dat ze in die kwetsbare positie de verkeerde mensen tegenkomen, die ze inzetten voor bepaalde illegale activiteiten waardoor ze in aanraking komen met politie en justitie.

Voor deze kwetsbare jongeren kan de hulpverlening soms moeilijk toegankelijk zijn. Hoewel vele organisaties zich inzetten voor jongeren, is hun aanbod vaak maar op één leefgebied gericht of op een klein gedeelte van de problematiek. Hoe komen deze kwetsbare jongeren bij de juiste begeleiding terecht? Wat als er een probleem is op diverse levensgebieden tegelijk? Waar moet de jongeren dan heen? Op wie kunnen ze bouwen? Probs4You biedt deze jongeren (preventieve) ondersteuning. Hiermee ontzorgen wij de 2e lijnszorg met als doel dat zij met de juiste ondersteuning uiteindelijk weer volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Om dit voor elkaar te krijgen beginnen wij elk traject met het meetbaar maken van de zelfredzaamheid. Vanuit die eerste analyse gaan wij samen met de jongere op zoek naar oplossingen. Vervolgens regelen, orga