Probs4you.nl

ANBI

Stichting Probs4You werkt binnen de financiële kaders van de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) regelgeving. Dit betekent dat Probs4You voornamelijk kan bestaan met ondersteuning van fondsen, donaties, giften, crowdfunding en subsidies. De regio waarin Stichting Probs4You werkt, start in de stad Rotterdam, regio Rijnmond. Jongeren die binnen deze regio buiten het systeem vallen en waarvoor de hulp niet direct wordt gefinancierd, kunnen wij helpen.

Ook ketenpartners kunnen gebruik maken van de hulpverlening vanuit Probs4You. Het kader waarbinnen ketenpartners cliënten kunnen aanmelden wordt bepaald door de constructie waarin we werken, namelijk zonder strak vastgestelde zorgbegeleidingsuren. Onze ervaring leert dat er bij aanvang van het traject maximaal 10 uur begeleiding nodig is wanneer er sprake is van problemen op meerdere leefgebieden. Lopende het traject vermindert deze tijdsinvestering. Het gehele traject (afhankelijk van de problematiek) duurt ongeveer anderhalf tot twee jaar.

Een mooi voorbeeld: Probs4You heeft een werkgroep waarin jongeren mede zorgdragen voor hun eigen ondersteuning. Via crowdfunding etc. zorgen zij voor eigen huisvesting. Om meerdere jongeren de juiste ondersteuning te bieden, hebben wij financiële hulp nodig.

Uw hulp

Wij zijn op zoek naar donateurs die Probs4You een warm hart toe dragen, en die bij willen dragen aan het realiseren van onze doelstelling: het helpen van kwetsbare jongeren om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Wij willen graag dat zoveel mogelijk jongeren gebruik kunnen maken van onze hulp, maar hebben daarbij uw hulp nodig. Bent u enthousiast geraakt of wilt u meer weten over Probs4You en wilt u een financiële bijdrage leveren om onze organisatie te ondersteunen? Neem dan contact op met Lou-Ann Goudmijn. Zij is ook mobiel bereikbaar op het nummer: 06-1567 78 54.

Of stort uw donatie op NL44 INGB 0006 5250 00 t.n.v. Stichting Probs4You

U kunt ons ook steunen via YouBeDo.com.

Steun onze jongeren en word donateur

Ook namens de jongeren, bedankt voor uw steun