Probs4you.nl

Een visie op de toekomst!

De overgangsfase van kind naar volwassene verloopt soms moeizaam. Deze overgang is voor kwetsbare jongeren extra groot. Ze komen soms in situaties terecht die hun weg naar zelfstandigheid belemmeren. Tijdens de overgang hebben wij vele jongeren zien struikelen. Kwetsbare jongeren dreigen gemakkelijk uit beeld te raken van de hulpverlening. De verwachtingen ten aanzien van hun volwassenheid zijn veelal te hoog gegrepen. Door hun problematiek te vermijden, komen ze soms met verkeerde mensen in aanraking. Dit kan leiden tot contact met justitie. Daarnaast is er veelal sprake van schulden. Hoe ga je hier als kwetsbare jongeren mee om? Hoe komen ze dan bij de juiste begeleiding terecht? Wat als er een probleem is op meerdere levensgebieden? Waar moeten ze dan heen, op wie kunnen ze bouwen?

We springen slordig om met onze menselijk kapitaal, zeker met jongeren. Dit doen we omdat we het ons kunnen veroorloven. Maar als de overheid minder te verdelen heeft, dan moeten we slimmer gebruik maken van de opties en de mogelijkheden die er zijn.

Alles is al eens verteld of gedaan. Er is niks dat we nog moeten ontdekken. Het komt nu aan op de uitvoering, meten van resultaten en methodiek aanpassen aan het nu.

Stichting Probs4You biedt gespecialiseerde hulp aan deze kwetsbare jongeren, en biedt ze begeleiding met als doel hun zelfredzaamheid te verhogen. Met hulp van Probs4You krijgen deze jongeren de gereedschappen aangereikt om uiteindelijk zelf hun problemen aan te kunnen pakken en volledig te participeren in de maatschappij. Probs4You biedt een luisterend oor aan de jongeren, denkt met ze mee en adviseert ze over de beste strategie om hun huidige problemen op te lossen en toekomstige problemen te voorkomen.

Wij bieden jongeren ook preventieve ondersteuning aan door hen met andere jongeren in contact te brengen (maatjes), om ervaring te delen in het soort problematiek die deze “maatjes” hebben mee gemaakt. Wij willen deze jongeren ontzorgen zodat zij volwaardig kunnen meedoen aan onze samenleving. Een stichting voor jongeren, door jongeren en met jongeren!

Steun onze jongeren en word donateur

Ook namens de jongeren, bedankt voor uw steun

Nieuws

Erkend Leerbedrijf

Stichting Probs4You is erkend leerbedrijf. Zoek je een interessante stage plaats waarbij je jongeren kan begeleiden en of helpen?  Volg je een opleiding in de sociaal...