Probs4you.nl

Stichting Probs4You is op zoek naar jongeren die zich willen inzetten voor andere jongeren.

Waar loop je als jongere tegenaan? Wat  en waar moet je zijn als je niet meer weet hoe je met overheidszaken en of je problemen terecht kunt. Probs4You is op zoek naar jongeren die een verschil willen maken en zich in willen zetten om andere jongeren te helpen en of problemen kenbaar willen maken aan de gemeente. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *