Probs4you.nl

Samen sterk(er)

Hoewel vele organisaties zich inzetten voor jongeren, is hun aanbod veelal gericht op één leefgebied of op een klein gedeelte van de problematiek. Men probeert hier herstellend in op te treden daar waar dingen fout zijn gegaan en zo bijvoorbeeld richting te geven aan opvoeding, gezinsondersteuning, maatschappelijk werk etc. Bij achttienjarigen draait het om zelfregie, zelfredzaamheid, presteren en de participatie in de samenleving.

Probs4You wil de problematiek van de jongere op de langere termijn zoveel mogelijk voorkomen. Om dit voor elkaar te krijgen beginnen wij elk traject met het meetbaar maken van de zelfredzaamheid. Vanuit die eerste analyse gaan wij samen met de jongere op zoek naar oplossingen. Vervolgens regelen, organiseren en structureren wij verschillende zaken binnen het leven van de jongere die van belang zijn om tot een succesvol resultaat te komen. Dit doen wij vooral in nauwe samenwerking met ketenpartners, organisaties als de gemeente, instellingen (hulpverleningsinstanties), onderwijs en bedrijven (ketenpartners en het MKB) die zich met ons willen verbinden.

Probs4You: Kledingbank Rowan

Mijn naam is Rowan Pack. Ik ben 20 jaar oud en ik woon in Rotterdam. Momenteel volg ik de opleiding helpende zorg en welzijn op het Albeda. Ik heb een empathisch vermogen, ben heel sociaal maar zeg wel waar het op staat en daarom wil ik graag maatschappelijk hulpverleenster worden net als mijn moeder. Zij is mijn grote voorbeeld hierin en ik zou haar graag willen opvolgen in haar vak gebied. Momenteel loop ik stage bij stichting Probs4You. Daar ben ik bezig met de dagbesteding van jonge moeders en hun kinderen en maak huishoudplanning.

Door mijn stage en de werkzaamheden die mijn moeder doet, heb ik op eigen initiatief een kledingbank opgestart voor studenten en gezinnen die niet veel te besteden hebben en toch een leuk en betaalbaar setje kleren voor hun zelf kunnen kopen. Ik wil ook graag mensen laten zien wat je bv op een sollicitatie aan kan doen of voor een belangrijk gesprek. Hiermee proberen we mensen te motiveren met weinig om toch mee te komen in de maatschappij. Met het geld wat wordt opgehaald, wil ik graag een teambuilding dag organiseren voor de gezinnen/studenten om beter met hun emoties te kunnen omgaan en dat ze niet op andere mensen hun emoties afreageren. Ook zou ik met de feestdagen een leuke dag organiseren die met elkaar gevierd wordt. Geen winst makend bedrijf maar om leuke dingen kunnen doen met de cliënten/klanten.

Ik wil graag mensen help en ik weet hoe het is om weinig geld te hebben. Ik wil hiermee bereiken dat we toch allemaal kunnen functioneren met weinig geld en dat je niet altijd veel of dure maar mooie en met kwaliteit kleding kan kopen bij mijn kledingbank ook al is het tweede hands. Ik zoek alles zelf uit en maak zelf setjes. Ik krijg hulp van familie en vrienden om kleding bij elkaar te zoeken. Ik verzamel voor alle leeftijden kleding en speelgoed. Ik doe voor onze cliënten die een kind krijgen 1 gratis baby pakketje maken met bepaalde spullen erin die nodig zijn voor bij kind. Mocht je interesse hebben in de kleding of kleding geven, laat het me dan weten. Je kan mailen naar mailto: info@probs4you.nl of bellen naar 010 – 486 18 36 en vragen naar Rowan.

Hopelijk maken we er met zijn allen iets van voor ons allen.

Steun onze jongeren en word donateur

Ook namens de jongeren, bedankt voor uw steun

Samenwerking

Praktijk Lì Lián biedt en verzorgt hulp voor zowel volwassenen als jeugdigen/jongeren die kampen met meervoudige sociaal maatschappelijke problematiek.

www.li-lian.nl

Stichting Werk Incubator slaat een brug tussen jongeren, bedrijfsleven en onderwijs. De stichting richt zich op het duurzaam inzetten van de mens.

www.stichtingwerkincubator.nl

Schuldvangnet hun voornaamste doel is om als bewindvoerder de schuldsituatie van schuldenaren op te lossen.

www.schuldvangnet.nl

Work for Fun legt duurzame verbindingen tussen de gemeente, onderwijsinstellingen, ondernemers en ouderen jongeren.

www.workforfun.nu