Probs4you.nl

Wie zijn wij

Stichting Probs4You is een startende ANBI stichting. Vanuit één organisatie bieden wij via outreachend casemanagement, intensieve en individuele begeleiding en ondersteuning aan kwetsbare jongeren van 17 tot en met 27 jaar die (veelal) in een afhankelijkheidspositie verkeren. Jongeren met problemen op meerdere levensgebieden als onderwijs, inkomen, dagbesteding, huisvesting, gezinsrelaties, geestelijke gezondheidszorg, fysieke gezondheid, verslaving, onderwijs, vaardigheden bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL), sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie.

Probs4You heeft als uitgangspunt: “hulp daar waar nodig en zo gewoon waar mogelijk”. Hoewel vele organisaties zich inzetten voor jongeren, is hun aanbod veelal maar op één leefgebied gericht of op een klein gedeelte van de problematiek. De werkwijze van Probs4You biedt een brede scala aan hulp voor jongeren die verdwalen ergens tussen de wereld van de jeugd/jongeren en die van de volwassenen en onderscheidt zich daarmee binnen het werkveld.

Wij bieden hulp (handvatten) en begeleiden jongeren in de leeftijd van 17 t/m 27 jaar om de problemen die zij ondervinden, aan te pakken en nog belangrijker… te voorkomen. Dit zijn hulpvragen die zij zelf aan ons stellen op diverse soorten leefgebieden.

Wat van belang is, is dat deze jongeren zelf contact met ons opnemen. Zij horen vaak via mond op mond reclame wie wij zijn via de jongeren die bij ons een traject (hebben) (ge)volg(d)en maar ook temeer omdat deze jongeren bij de gemeentelijke instellingen, vaak geen gehoor krijgen voor hun van belang zijnde problemen. Ze worden doorverwezen en uiteindelijk verdwijnen zij van de radar zonder dat hun probleem is opgelost.

Dit doet de stichting niet alleen met professionals maar ook met “maatjes”. Dit zijn jongeren (ambassadeurs vanaf 24 jaar) die aan het eind van hun begeleidingstraject zitten of deze hebben afgerond. Zij voeren gesprekken met jongeren en delen ervaringen. Ook helpen zij de jongeren door bijvoorbeeld kleding in te zamelen, bij huisvesting te helpen met klussen of opvang voor de kinderen door activiteiten met hen te doen. Zo creëren wij een domino effect. Ook proberen wij zoveel mogelijk samen te werken met instellingen of instanties om deze jongeren, die geen verloren generatie mag worden, te helpen.

Wij werken nauw samen met casemanagers, psychologen, en jongeren uit de doelgroep. De initiatiefnemers van Probs4You maken deel uit van het driekoppige bestuur van de stichting.

Even voorstellen

Rowan is een stagiaire bij onze stichting. Zij is uit zichzelf een kledingbank begonnen voor jongeren en met name voor moeders met kinderen. Zij regelt alles zelf. Wil je meer lezen over wat Rowan doet, hoe ze het doet en waarom…. klik dan hier.

Steun onze jongeren en word donateur

Ook namens de jongeren, bedankt voor uw steun