Previous Next

Een visie op de toekomst!

De overgangsfase van kind naar volwassene verloopt soms moeizaam. Deze overgang is voor kwetsbare jongeren extra groot. Ze komen soms in situatie