Previous Next

Een visie op de toekomst!

De overgangsfase van kind naar volwassene verloopt soms moeizaam. Deze overgang is voor kwetsbare jongeren extra groot. Ze komen soms in situaties terecht die hun weg naar zelfstandigheid belemmeren. Tijdens de overgang hebben wij vele jongeren zien struikelen. Kwetsbare jongeren dreigen gemakkelijk uit beeld te raken van de hulpverlening. De verwachtingen ten aanzien van hun volwassenheid zijn veelal te hoog gegrepen. Door hun problematiek te vermijden, komen ze soms met verkeerde mensen in aanraking. Dit kan leiden tot contact met justitie. Daarnaast is er veelal sprake van schulden. Hoe  ga je hier als kwetsbare jongeren mee om? Hoe komen ze dan bij de juiste begeleiding terecht? Wat als er een probleem is op meerdere levensgebieden? Waar moeten ze dan heen, op wie kunnen ze bouwen? 

We springen slordig om met onze menselijk kapitaal, zeker met jongeren. Dit doen we omdat we het ons kunnen veroorloven. Maar als de overheid minder te verdelen heeft, dan moeten we slimmer gebruik maken van de opties en de mogelijkheden die er zijn.
 

Alles is al eens verteld of gedaan. Er is niks dat we nog moeten ontdekken. Het komt nu aan op de uitvoering, meten van resultaten en methodiek aanpassen aan het nu. 

Stichting Probs4You biedt gespecialiseerde hulp aan deze kwetsbare jongeren, en biedt ze begeleiding met als doel hun zelfredzaamheid te verhogen. Met hulp van Probs4You krijgen deze jongeren de gereedschappen aangereikt om uiteindelijk zelf hun